Behandling af spiseforstyrrelser

  ”Jeg håber, at Gadegaard Privathospital kommer til at køre i rigtig mange år, og at de kommer til at hjælpe en masse mennesker, og kommer til at have det, som jeg har nu. For det er virkelig dejligt”…

  Behandling af spiseforstyrrelser

  Start behandling uden ventetid

  Gennem et struktureret kognitivt forløb skabes en helhedsorienteret løsning, som inddrager og tager hensyn til dit ståsted. Vi arbejder altså ud fra at dine tanker og følelser giver sig udslag i dit forhold til mad.

  Behandlingsforløbet tager udgangspunkt i, at spiseforstyrrelsen er et udtryk for en bagvedliggende følelsesmæssig ubalance, der kan afhjælpes kognitivt gennem en social og følelsesmæssig rehabilitering.

  Specialister i hjælp

  Vi er en del af Gadegaard Behandlingscenter, og derfor kan vi garantere dig den mest optimale behandling, da vores specialister gerne arbejder på tværs af afdelingerne.

  ”Jeg håber virkelig, at Gadegaard Privathospital kommer til at køre i rigtig mange år, og at de kommer til at hjælpe en masse mennesker med, at have det, som jeg har nu.

  For det er virkelig dejligt”…

  Har du spørgsmål?

  Få en gratis og uforpligtende samtale.

  Spiseforstyrrelser illustration

  En spiseforstyrrelse begrænser din personlige frihed og din livskvalitet

  – fordi maden bliver et altoverskyggende fokus i dine tanker, dine følelser og din adfærd.

  Behandling i København

  I vores behandling af spiseforstyrrelse, arbejder vi med de dybereliggende følelsesmæssige problematikker, der ofte ligger bagved din spiseforstyrrelse og som kommer til udtryk i spiseforstyrrede handlinger.

  Handlinger som fx at undlade at spise, at spise restriktivt og tælle kalorier, at spise i store mængder og muligvis også at kaste op, eller bruge afførende midler, kun med henblik på at kontrollere dit kalorieoptag.

  I behandlingen følger vi op på dine hverdagsudfordringer, så du får en forståelse for udløsende faktorer, og kan lære, hvordan du kan håndtere dem.

  Om spiseforstyrrelser og behandling

  Målet med behandlingen er, at du lærer at håndtere og modarbejde de spiseforstyrrede tanker og handlinger, så dit liv ikke længere forstyrres af dem. Vores behandling af spiseforstyrrelser er overvejende baseret på en gruppeterapeutisk tilgang.

  Der er ansat læge, psykiater, psykoterapeuter og diætist til behandlingen, og behandlingen foregår ofte i samarbejde med din egen læge.
  Gadegaard Privathospital tilbyder behandling af spiseforstyrrelser til kvinder og mænd over 18 år.

  Hvordan foregår vores hjælp til spiseforstyrrelse?

  Når du begynder behandling af spiseforstyrrelse på Gadegaard Privathospital, bliver du screenet af vores læge og af en af vore behandlere.
  Formålet med screeningen er, at afdække spiseforstyrrelsens omfang og karakter, samt at få klarlagt, om der er andre fysiske eller psykiske problematikker, som kræver opmærksomhed i dit behandlingsforløb.

  Vores behandling af spiseforstyrrelser har et fast forløb, der foregår enten ambulant eller som dagbehandling og du vil i behandlingen blive tilbudt gruppeterapi og samtaler med terapeut, diætist, læge og psykiater.

  Behandling af spiseforstyrrelse

  Kontakt os

  Du kan trygt kontakte os, enten ved et ringe, eller sende os en besked via vores kontaktformular.