Akkreditering

  Gadegaard Privathospital er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering (IKAS) i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

  Det glæder os meget, da det betyder, at et uafhængigt og anerkendt organ har vurderet, at Gadegaard Privathospital lever op til de standarder, der er gældende for privathospitaler og klinikker.
  Vi er senest akkrediteret d. 11. april 2018, der gælder frem til d. 5. juni 2021.

  Via de to links nedenfor kan du læse vores seneste rapport fra den eksterne survey, og resultatet/status på akkrediteringen:

  Gadegaard Privathospital er akkrediteret af Institut for Kvalitet og Akkreditering (IKAS) i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

  Det glæder os meget, da det betyder, at et uafhængigt og anerkendt organ har vurderet, at Gadegaard Privathospital lever op til de standarder, der er gældende for privathospitaler og klinikker.

  Vi er senest akkrediteret d. 11. april 2018, der gælder frem til d. 5. juni 2021.

  Via de to links nedenfor kan du læse vores seneste rapport fra den eksterne survey, og resultatet/status på akkrediteringen:

  Om Den Danske Kvalitetsmodel

  Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) består i praksis af en række målsætninger for god kvalitet, som de enkelte behandlingssteder skal leve op til. Målsætningerne kaldes akkrediteringsstandarder.

  I DDKM er der akkrediteringsstandarder, der beskriver organisatoriske forhold, der er vigtige for, at behandlingsstedet kan levere god kvalitet. Det kan fx være, hvordan man overvåger og udvikler kvaliteten af sine ydelser, og hvordan man sikrer, at arbejdet udføres af kompetente medarbejdere.

  Andre akkrediteringsstandarder beskriver vigtige dele af et patientforløb. Det kan fx være, hvordan man planlægger et behandlingsforløb og følger op på planen, hvordan man sikrer sig, at der er styr på prøvesvar, så man kan efterlyse manglende svar, og reagerer prompte på svar, der kræver hurtig handling, eller hvordan man håndterer medicin.

  Endelig er der akkrediteringsstandarder, der beskriver, hvordan man skal tilrettelægge sin behandling ud fra den bedste faglige viden, og hvordan man følger op på dette.

  Vil du vide mere?

  Få en gratis og uforpligtende samtale.

  Uforpligtende samtale

  Om Den Danske Kvalitetsmodel

  Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) består i praksis af en række målsætninger for god kvalitet, som de enkelte behandlingssteder skal leve op til. Målsætningerne kaldes akkrediteringsstandarder.

  I DDKM er der akkrediteringsstandarder, der beskriver organisatoriske forhold, der er vigtige for, at behandlingsstedet kan levere god kvalitet. Det kan fx være, hvordan man overvåger og udvikler kvaliteten af sine ydelser, og hvordan man sikrer, at arbejdet udføres af kompetente medarbejdere.

  Andre akkrediteringsstandarder beskriver vigtige dele af et patientforløb. Det kan fx være, hvordan man planlægger et behandlingsforløb og følger op på planen, hvordan man sikrer sig, at der er styr på prøvesvar, så man kan efterlyse manglende svar, og reagerer prompte på svar, der kræver hurtig handling, eller hvordan man håndterer medicin.

  Endelig er der akkrediteringsstandarder, der beskriver, hvordan man skal tilrettelægge sin behandling ud fra den bedste faglige viden, og hvordan man følger op på dette.

  DDKM akkrediteret logo

  “Vi nyder at have et højt ambitionsniveau i alle vores indsatser, og vi stiller høje krav til den kvalitet, vi leverer.

  På den måde kan vi være stolte  af den faglighed og åbenhed, mennesker mødes med, når de kommer ind hos Gadegaard”.

  Kontakt os

  Du kan trygt kontakte os, enten ved et ringe, eller sende os en besked via vores kontaktformular.